Pla Director Sistemes Informació Mobile World Capital BCN

La Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCB) té per objectiu potenciar i desenvolupar iniciatives innovadores en l'àmbit de la mobilitat.

És una organització de recent creació que, un cop acabada la primera fase de creació, ha endegat un procés d'anàlisi i definició per a concretar un pla de desplegament dels seus sistemes d'informació que inclogui el mapa de sistemes i els seus requeriments.

TESEM ha elaborat el pla d'actuació a curt i mig termini que ha de facilitar el consens amb els patrons de la Fundació i ha elaborat un recull d'accions per gestionar la documentació de la forma més eficient possible i garantir que compleixi amb la normativa i les obligacions legals.

http://mobileworldcapital.com/