Assessorem a les organitzacions en l'adaptació als nous entorns i negocis des de la innovació i les TIC.  • Estudi i assessorament per la transformació i digitalització dels negocis.
  • Anàlisi i simplificació dels procediments de treball previs a la digitalització.
  • Desenvolupar una política de gestió dels documents electrònics.
  • Establir indicadors d'activitat i rendiment.
  • Millora de la comunicació interna i externa.
  • Promoure la generació d'idees i la creavitivitat en la cerca de noves solucions.