Creació del “Urban Platform & Innovation Center”

L'Ajuntament de Barcelona i CISCO impulsen el projecte de creació del "URBAN PLATFORM & INNOVATION CENTER", que té per objectiu establir el marc global de col·laboració públic-privat que ha de facilitar assolir la visió Barcelona 2020 a través d'un projecte innovador i que es concreta en crear una primera versió de la nova Plataforma Urbana i en provar-la a través d'una prova de concepte.

L'equip de TESEM ha donat suport a la coordinació i comunicació del projecte format per un ampli equip de treball de diverses organitzacions i diferents països, a l'elaboració del model de negoci associat i al seguiment de la prova realitzada dins del marc del projecte.

 

http://www.bcn.cat