Consultoria TIC a TERSA

L'empresa Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) és una companyia pública especialitzada en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus municipals.

TERSA és una organització consolidada que està orientada a la millora contínua i busca l'optimització dels seus recursos tecnològics i l'alineació amb les tendències de mercat.

L'equip de TESEM ha prestat serveis de consultoria TIC per a l'anàlisi, definició i contractació de la seva base tecnològica: web corporatiu, entorn virtualitzat de servidors, serveis de telecomunicacions, serveis de videoconferències, ...

 

http://www.tersa.cat